NOVETAT: PLACES VACANTS

Publicat el 27 de setembre de 2019

Queden places vacants per a tots els idiomes i nivells (menys a 1r/A1 d'anglès).

Les persones interessades s'han de presentar al centre el dimarts 1 d'octubre 2019 en els horaris indicats en el document que trobareu clicant a continuació: PLACES VACANTS.

En aquest document també s'indiquen els horaris on queden places vacants.

Atès que ja no es fan proves de nivell, per accedir a un curs superior a 1r (A1), les persones interessades han d’estar en possessió d’una titulació que els hi permeti l’accés al nivell desitjat. S'accepten els resultats de proves de nivell fetes en altres EOI aquest setembre 2019.

Podeu consultar les equivalències de titulacions a l’enllaç següent (cliqueu aquí). 

Aquest document s’ha de portar en el moment de la matrícula (original i fotocòpia), juntament amb el DNI (original i fotocòpia) i, si escau, el document d’exempció de taxes (original i fotocòpia).

Es important arribar amb puntualitat i no és necessari arribar abans. Si hi ha més persones interessades que places, es procedirà a fer un sorteig. Sempre es donarà prioritat a les persones que han fet la preinscripció oficial (tot i que sigui per un altre centre).


 ‹ 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions