PROCÉS DE MATRÍCULA CURS 2023/2024

CALENDARI DE MATRÍCULA D'ANTICS ALUMNES CURS 2023-2024

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Santa Coloma, l’alumnat haurà de fer la matrícula via telemàtica a través de Centros.NET els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen.

Centros.NET (Aplicatiu matrícula)

Recordeu que per entrar a l'aplicatiu, cal que us identifiqueu amb la següent informació personal:

Usuari:  data naixement (dd/mm(aaaa)

Contrasenya:  DNI sense lletra

Contrasenya personal:

Dates%20matriculaci%C3%B3%20antics%20alumnes%202023-24%20(2)

 

 *Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis a partir del 30 de juny

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola http://www.eoisantacoloma.org on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00 h del dia que s’indica al calendari, sense tancar la franja anterior.

Els alumnes hauran de pagar l'import de la taxa o preu públic.  En el moment de formatlitzar-la, l’aplicatiu generarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2023-2024” que s’haurà de guardar i/o imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula, bé als terminals de ServiCaixa de CaixaBank, o bé, en línia a través de l'enllaç a l'entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l'entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol presencialment a l’escola. No es farà cap matrícula al setembre.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 13 i 14 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat com a molt tard el 20 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 

 

TAXES I PREUS PÚBLICS 2023/2024

PREUS PÚBLICS 2023-2024

Preus públics curs 2023-24_1

Imatge Preus Públics (pantalla completa)

Per a més informació sobre, preus públics, consulteu AQUÍ.

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics, consulteu AQUÍ.

TAXES 2023-2024

Taxes Curs 2023-24_1

Imatge Taxes (pantalla completa)

Per a més informació sobre taxes, consulteu aquí.

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions de taxes, consulteu aquí.

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions