PROCÉS DE MATRÍCULA

Calendari de matrícula d’antics alumnes. curs 2022-2023

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Santa Coloma, l’alumnat haurà de fer la matrícula via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

Calendari de matrícula d’antics alumnes: curs 2022-2023

Els alumnes de C1 (APTES) que vulguin continuar el seus estudis al nivell C2.1 cal que facin preinscripció telemàtica. Consulteu el calendari a l'apartat "Matrícula -nous alumnes"

JULIOL 2022

Dies

30 juny i

1 juliol

 

Alumnes d'A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària*

 Dia

2 i 3

Alumnes d'A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d'una franja diferent*

 Dies

4 i 5

Alumnes d'A1 a C2.1 del curs 2021-2022 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

 *Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis a partir de l'1 de juliol

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola http://www.eoisantacoloma.org on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00 h del dia que s’indica al calendari, sense tancar la franja anterior.

L’aplicatiu generarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2021-2022” que s’haurà de guardar i/o imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula, bé als terminals de ServiCaixa de CaixaBank, o bé, en línia a través de l'enllaç a l'entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial com el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24 h a partir de la formalització de la matrícula.

L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 7 i 8 de juliol presencialment a l’escola. No es farà cap matrícula al setembre.

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

TAXES VIGENTS CURS 2022/2023


PREUS PÚBLICS  NIVELL BÀSIC (A1 i A2) I AVANÇAT (C1, C2.1 i C2.2)

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics podeu consultar la resolució clicant aquí (apartat ensenyament d'idiomes)

TAXES NIVELL INTERMEDI B1 I INTERMEDI B2 (B2.1 i B2.2)

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions de les taxes podeu consultar la resolució clicant aquí.


Matrícula i serveis per a alumnes Oficials        

                                           A1, A2, C1, C2.1 i C2.2

                                     INTERMEDI B1, B2.1, B2.2

 

275,00€+30€

288,90€+30€

FN1/FM1 i FM2    

137,50€+15€  144,45€+15€

             FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors

                                            A1, A2, C1, C2.1 i C2.2

                                      INTERMEDI B1, B2.1, B2.2

 

357,50+39€

375,60€+39€

FN1/FM1 i FM2    

178,75+19,5€  187,80€+19,5€

             FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors per 2a vegada                                                                             

                                           A1, A2, C1, C2.1 i C2.2

                                     INTERMEDI B1, B2.1, B2.2

 

 

495.00+54€

520,05€+54€

FN1/FM1 i FM2   

247,50+27€  260,025€+27€

             FN2              0 

L’aportació complementària dels 30 € és obligatòria i està subjecta a bonificacions i/o exempcions dels preus públics –  Ordre EDU/114/2021

  

 

 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Intermedi per a alumnes lliures

75.35

FN1/ FM1 i FM2                          37.68

FN2                                               0 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Avançat per a alumnes lliures

92.85

FN1/ FM1 i FM2                          46.43

FN2                                                0 €

 

Taxa per l’expedició de títols de Certificat Nivell Avançat i C1

74.95

FN1        37.50

FN2               0 

 

 

Per informació sobre devolució de taxes i preus públics, cliqueu aquí.

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions