El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos per a professorat de nivells 4t, 5è i C1 , a les escoles oficials d’idiomes. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès. 

 

El curs 2017-2018, l'EOI de Santa Coloma oferirà 4t, 5è i C1 d'aquests ensenyaments. Consulteu els horaris a la secció Horaris PIA d'aquesta mateixa pàgina.

 

NOU ALUMNAT DELS CURSOS DEL PLA D'IMPULS (alumnes que no han fet cursos del Pla d'impuls el curs 2016-2017).

  • La matrícula de nou alumnat es fa mitjançant l'XTEC- Formació Professorat. Cliqueu aquí.

 

ANTIC ALUMNAT DELS CURSOS DEL PLA D'IMPULS (alumnes dels cursos del Pla d'impuls el curs 2016-2017)

La matrícula d'antics alumnes del Pla d'impuls de l'EOI Santa Coloma es realitza de manera telemàtica a través d'aquesta mateixa pàgina.

  1) Trobareu informació general sobre les diferents situacions clicant Aquí

  2) Trobareu el calendari de matrícula d'antics alumnes del Pla d'impuls de l'EOI Santa Coloma clicant  aquí:  

Matrícula AA juliol 2017_Info_alumnat_PIA (1)

(veureu que la matrícula de C1 per als antics alumnes PIA es realitza durant el mes de juliol, com a la resta de nivells PIA per antics alumnes).

 

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions