PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

La preinscripció es podrà fer de forma presencial o telemàticament, a  primers de setembre (confirmar amb al centre o a la web les dates exactes a partir del mes de juny):

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció.

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

 

ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, LLEGIU ACURADAMENT LES INSTRUCCIONS QUE TROBAREU SI FEU CLIC AQUÍ.

REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2022-2023) són

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2022.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2022 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria-s'ha d'acreditat aquest fet).

 

TAXES 2022-2023

PREUS PÚBLICS NIVELL BÀSIC (A1, A2) I AVANÇAT (C1, C2.1 i C2.2) 

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics podeu consultar la resolució  (Ordre EDU/155/2020) clicant aquí (apartat ensenyament d'idiomes)

TAXES NIVELL INTERMEDI B1 I INTERMEDI B2 (B2.1 i B2.2)

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions de les taxes podeu consultar la resolució (Ordre EDU/80/2020) clicant aquí (article 104).

 

Matrícula i serveis alumnes Oficials       

             BÀSIC I AVANÇAT C1 i C2

             INTERMEDI B1 I B2

 

275,00€+30€

288,90€+30€

FN1/FM1 i FM2    

137,50€+15€   144,45€+15€

              FN2              0 

Matrícula i serveis alumnes Oficials repetidors

             BÀSIC I AVANÇAT C1 i C2

             INTERMEDI B1 I B2

 

357,50€+39€

375,60€+39€

FN1/FM1 i FM2    

178,75€+19,5€

187,80€+19,5€

              FN2              0 

Matrícula i serveis alumnes Oficials repetidors 2ª vegada                                                                             

              BÀSIC I AVANÇAT C1 i C2

              INTERMEDI B1 I B2

 

 

495,00€+54€

520,05€+54€

FN1/FM1 i FM2   

247,50€+27€  260,05€+27€

              FN2              0 

Serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes (Tots els alumnes)    **              

   

  

             

 ** L’aportació complementària dels 30 € és obligatòria i està subjecta a bonificacions i/o exempcions dels preus públics –  Ordre EDU/114/2021 

Matrícula i drets d’examen Nivell Intermedi B1 i B2  alumnes lliures

76,10

FN1/ FM1 i FM2                          38,05

FN2                                               0 

Matrícula i drets d’examen Nivell avançat C1

alumnes lliures

93,80

FN1/ FM1 i FM2                          46,43

FN2                                                0 €

 

Taxa per l’expedició de títols Nivell Intermedi B2 i Avançat C1

75,70

FN1        37,85

FN2          0 

 

 

Per a informació sobre devolució de taxes i preus públics, cliqueu aquí.

 

CALENDARI ORIENTATIU PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES 2022-2023

del 31/8/22 a les 9.00h fins al 5/9/22 a les 15.00h

 

 

del 31/8/22

 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

 

 

Test de nivell en línia (anglès, francès i alemany) fins a les 23.59h del 12 de setembre

Elecció d'horaris fins a les 12.00h del dia 14 de setembre

Lliurament en línia de documentació de certificats per a l'exempció del test de nivell (tots els idiomes) fins el 13/9/22

 

2/9/22

 

 

5/9/22

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL (de 9.30h a 14.00h)

Lliurament presencial de documentació de certificats, si no s'ha fet telemàticament, per a l'exempció del test de nivell (de 9.30h a 14.00h) 

 

FESTIU A SANTA COLOMA. L'ESCOLA ESTARÀ TANCADA

del 31/8/22 al 12/9/22

 

del 31/8/22 al 14/9/22

 

 

14/9/22 

Test de nivell en línia (tots els idiomes)

 

 

Escollir horaris

 

 

Darrer dia d'elecció d'horaris a l'aplicació de preinscripció fins a les 12.00h.

No escollir l'horari en aquest termini suposa l'anul·lació de la preinscripció

Sorteig adjudicació de places: 13.00h

A partir de les 20.00h: Publicació, a l'aplicatiu de preinscripció, dels resultats del sorteig d'adjudicació de places d’alemany, anglès i francès

 

del 14/9/22 a les 20.00h  fins al 16/9/22 a les 23.59h

MATRÍCULA EN LÍNIA per a les persones que han obtingut plaça.

No matricular-se en aquest termini, suposa la pèrdua de la plaça adjudicada.

 15/9/22

C2.1: Sorteig adjudicació places

 

del 15/9/22 a les 20.00h  fins al 19/9/22 a les 23.59h

 


C2.1: Consulta de resultats i matrícula en línia a partir de les 20.00h


20/9/22


Matrícula en línia places vacants anglès a partir de les 12.00h (si queden places)

 

21/9/22

Matrícula en línia places vacants de tots els idiomes des de les 9.00h fins a les 23.59h (si queden places)

22/9/22

CONSULTA AL WEB DEL CENTRE DE LES ÚLTIMES PLACES VACANTS A PARTIR DE LES 12.00h

 

 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.

Les proves de nivell de tots el idiomes seran telemàtiques.

Per sol·licitar plaça a C2.1 d'anglès, cal estar en possessió del nivell C1.

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicaran el dia 14 de setembre de 2022 al mateix aplicatiu de preinscripció i el dia 15 de setembre per a C2.1 d'anglès.

Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2022, telemàticament.

Les matrícules de C2.1 d'anglès es faran telemàticament del 15 al  19 de setembre de 2022.

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, i queden places vacants, podreu fer la matrícula telemàticament el 20 de setembre a partir de les 12.00h (anglès) i  el 21 de setembre de 9.00h a 23.59h tots els idiomes.

Places vacants:

Si després de la  matrícula queda alguna plaça, s'informarà al web del centre (el dia 22 de setembre de 2022) de les places vacants i del dia que es convoca presencialment per fer la matrícula.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions