PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

La preinscripció es podrà fer de forma presencial o telemàticament, a  primers de setembre (confirmar amb al centre o a la web les dates exactes a partir del mes de juny):

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció.

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

 

ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, LLEGIU ACURADAMENT LES INSTRUCCIONS QUE TROBAREU SI FEU CLIC AQUÍ.

REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2021-2022) són

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2021.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2021 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria-s'ha d'acreditat aquest fet).

 

TAXES 2021-2022

PREUS PÚBLICS DELS CURSOS NIVELL BÀSIC (PRIMER I SEGON) I AVANÇAT (C1) 

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics podeu consultar la resolució clicant aquí (apartat ensenyament d'idiomes)

TAXES DELS CURSOS NIVELL INTERMEDI B1(TERCER) I INTERMEDI B2 (QUART I CINQUÈ)

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions de les taxes podeu consultar la resolució clicant aquí (article 104).

 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials        

                                                      BÀSIC I AVANÇAT

                                                      INTERMEDI B1 I B2

 

275.00 €

286,00 €

FN1/FM1 i FM2    

137.50                      143,00 €

                         FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors

                                                        BÀSIC I AVANÇAT

                                                        INTERMEDI B1 I B2

 

357.50 €

371,80 €

FN1/FM1 i FM2    

178.75 €                   185,90 €

                          FN2              0 

Matrícula i serveis per a alumnes Oficials  repetidors per 2ª vegada                                                                             

                                                        BÀSIC I AVANÇAT

                                                        INTERMEDI B1 I B2

 

 

495.00 €

514,80 €

FN1/FM1 i FM2   

247.50 €                   257,40 €

                           FN2              0 

Material  (Tots els alumnes)

   30.00 €

 

 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell Intermedi B1 i B2 per a alumnes lliures

75.35

FN1/ FM1 i FM2                          37.68

FN2                                               0 

Matrícula i drets d’examen dels Certificats de Nivell avançat C1 per a alumnes lliures

92.85

FN1/ FM1 i FM2                          46.43

FN2                                                0 €

 

Taxa per l’expedició de títols de Certificat Nivell Intermedi B2 i Avançat C1

74.95

FN1        37.50

FN2               0 

 

 

Per informació sobre devolució de taxes i preus públics, cliqueu aquí.

 

CALENDARI ORIENTATIU PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES 2021-2022

del 31 d'agost a partir de les 9.00 fins el 3 de setembre a les 14.00h

Preinscripció telemàtica

Test de nivell en línia (per anglès) i elecció d'horaris fins el dia 10 de setembre

Lliurament en línia de documentació de certificats, per l'exempció del test de nivell (tots els idiomes) fins el dia 10 de setembre

3 de setembre

Preinscripció presencial (de 10.00 a 14.00h)

Lliurament presencial de documentació de certificats si no s'ha fet telemàticament, per l'exempció del test de nivell (de 10.00 a 14.00h) 

8 de setembre

17.00h: Prova de nivell presencial d'ALEMANY i FRANCÈS (tothom que s'hagi preinscrit a la prova d'alemany i de francès, la pot fer).

Del 13  fins al 15 de setembre a les 12.00h

Consulta en línia dels resultats de la prova de nivell d'ALEMANY i FRANCÈS  a partir de les 12.00h.

Del 13 a partir de les 12.00h  al 15 de setembre fins a les 12.00h, els alumnes que han fet la prova de nivell d'ALEMANY i FRANCÈS cal que triïn grup/horari a l'aplicatiu. Si no, no podran accedir al sorteig i quedaran exclosos.

15 de setembre

SORTEIG PER L'ADJUDICACIÓ DE PLACES

A partir de les 20.00h: Publicació a l'aplicatiu de preinscripció dels resultats del sorteig d'adjudicació de places d’alemany, anglès i francès

del 15 a partir de les 20.00h  fins al 17 de setembre a les 23.59h

MATRÍCULA EN LÍNIA per les persones que han obtingut plaça.

No matricular-se en aquest termini, suposa la pèrdua de la plaça adjudicada.

del 16 de setembre a les 20.00h fins el 20 de setembre a les 23.59h

SORTEIG PER L'ADJUDICACIÓ DE PLACES DE C2.1 D'ANGLÈS.

Publicació en línia dels resultats del sorteig de C2.1 d'anglès el 16 de setembre a partir de les 20.00h

Matrícula en línia de C2.1 d'anglès del 16 de setembre a les 20.00h fins el 20 de setembre a les 23.59h

21 de setembre

MATRÍCULA EN LÍNIA DE LES PLACES VACANTS D'ANGLÈS A PARTIR DE LES 12.00H (si queden places)

22 de setembre

MATRÍCULA EN LÍNIA DE LES PLACES VACANTS DE TOTS ELS IDIOMES DES DE LES 9.00H FINS A LES 23.59H (si queden places)

 

23 de setembre

CONSULTA AL WEB DEL CENTRE DE LES ÚLTIMES PLACES VACANTS A PARTIR DE LES 12.00H


 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.
Si una persona sol·licita fer la prova de nivell i no es presenta el dia i hora assignat, quedarà anul·lada la seva preinscripció.

En el cas de l'anglès, la prova de nivell serà telemàtica.

Per sol·licitar plaça a C2.1 d'anglès, cal estar en possessió del nivell C1.

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicaran el dia 15 de setembre de 2021 al mateix aplicatiu de preinscripció i el dia 16 de setembre per C2.1 d'anglès.

Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2021, telemàticament.

Les matrícules de C2.1 d'anglès es faran telemàticament del 16 al  20 de setembre de 2021.

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, i queden places vacants, podreu fer la matrícula telemàticament el 21 de setembre a partir de les 12.00h per anglès i  al 22 de setembre de 9.00h a 23.59h per tots els idiomes.

Places vacants:

Si després de la  matrícula dels alumnes queda alguna plaça, s'informarà al web del centre el dia 23 de setembre de 2021 de les places vacants i del dia que es convoca presencialment per fer la matrícula.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions