REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2023-2024) són:

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2023.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2023 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria - s'ha d'acreditar aquest fet).

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

NORMATIVA VIGENT

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

PREINSCRIPCIÓ: PRIMER PAS PER A NOUS ALUMNES

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

TELEMÀTICA ( I PRESENCIAL 13 DE SETEMBRE)

La preinscripció per al curs 2023-24 es farà de forma telemàtica del 4 al 13 de setembre fins a les 14h. També hi haurà un dia de preinscripció presencial, 13 de setembre,  per a aquelles persones que no disposin d'ordinador o connexió d'internet.

Horari de preinscripció presencial sense test de nivell online:  de 9.00 a 13.00

Horari de preinscripció presencial amb test de nivell online:  de 9.00 a 11.30.  Es recorda que és obligatori portar auriculars per la prova de comprensió oral.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

ACCÉS ALS DIFERENTS CURSOS

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció a clicant al link següent:

Taules de certificats i diplomes vàlids

QUANTES PREINSCRIPCIONS PUC FER?

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EN ELS SEGÜENTS ENLLAÇOS:

Infografia resum del procés de preinscripció

Informació del procés de preinscripció

Guia preinscripció pas a pas

Vacants i centres

HORARIS CURS 2023-2024:

Horaris Alemany 2023-2024

Horaris Anglès 2023-2024

Horaris Francès 2023-2024

 

APLICATIU PREINSCRIPCIÓ

Aplicatiu Preinscripció des d'A1 a C2

Aquesta aplicació informàtica romandrà oberta del 4 (a partir de les 9.00h) al 13 de setembre (fins a les 14.00h) de 2023

 

 

TAXES I PREUS PÚBLICS 2023-2024

PREUS PÚBLICS 2023-2024

Preus públics curs 2023-24_1

Imatge Preus públics (pantalla completa)

Per a més informació sobre preus públics, consulteu aquí.

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics, consulteu aquí.

 

TAXES 2023-2024

Taxes Curs 2023-24_1

Imatge Taxes (pantalla completa)

Per a més informació sobre taxes, consulteu aquí.

Per a mes informació sobre les exempcions i bonificacions de taxes, consulteu aquí.

 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.

Les proves de nivell de tots el idiomes seran telemàtiques.

Per sol·licitar plaça a C2.1 d'anglès, cal estar en possessió del nivell C1.

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicaran el dia 15 de setembre de 2023 al mateix aplicatiu de preinscripció.

Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula des de les 20.00h del dia 15 a les 23.59h del dia 19 de setembre de 2023, telemàticament.

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, i queden places vacants, podreu fer la matrícula telemàticament el 21 de setembre a partir de les 12.00h (anglès) i  el 22 de setembre des de les 9.00h fins a les 23.59h (tots els idiomes).

Places vacants:

Si després de la  matrícula queda alguna plaça, s'informarà al web del centre (el dia 25 de setembre de 2023) de les places vacants i del dia que es convoca per fer la matrícula.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions