CERTIFICATS NIVELLS BÀSIC i INTERMEDI

Els alumnes que hagin superat les proves dels Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi podran recollir directament el títol a partir de la data que s’indicarà en aquesta pàgina web en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic del departament d’alumnat (consulteu-ne l’ horari). Documentació necessària: DNI original.

En cas que la persona interessada no pugui recollir-lo, algú altre ho pot fer per ella presentant una autorització escrita, la fotocòpia del DNI de la persona interessada i el DNI original de la persona que el reculli.

- CONVOCATÒRIA JUNY 2017: es podran recollir els certificats a partir del 2 d'octubre.

--------------------------------------------------------------------------------

 DATES I HORARIS PER SOL.LICITAR TÍTOL DE NIVELL AVANÇAT I C1: ALUMNES OFICIALS I LLIURES (CURS 16/17 i ANTERIORS)

Tràmit on-line:

-     del 5 al 14 de juliol del 2017

-     a partir del mes d'octubre i durant tot el curs acadèmic (excepte períodes de vacances escolars)

Tràmit presencial:

 -     del 10 al 14 de juliol del 2017 de 10.00 a 13.00 hores

-      a partir del mes d’octubre en horari del departament d’alumnat (consulteu l’horari a partir del 2 d’octubre)

 Documentació necessària:

 -     DNI original (tràmit presencial)

-      DNI escanejat (tràmit on-line)

  Si no podeu venir personalment algú altre pot fer la gestió presentant fotocòpia del vostre DNI i el seu document original.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR ELS CERTIFICATS NIVELL AVANÇAT i C1

TRÀMIT ON-LINE  (del 5 al 14 de juliol)

Instruccions per fer la sol·licitud de títol de Nivell Avançat (NA) i C1

1) Descarregar el document

imprès C1 anglès

imprès C1 francès

imprès NA anglès

imprès NA francès

imprès NA alemany

2) Emplenar amb lletra majúscula l’apartat “dades personals”, que trobareu senyalat amb un asterisc (*)

3) Indicar l’any de finalització dels estudis a l’apartat “dades acadèmiques”

4) Posar la data en què es fa la sol·licitud (al final del document) i imprimir-lo

5) Firmar el document

6) Escanejar-lo juntament amb el document d’identitat i si escau, el document de reducció de taxa, i enviar-ho tot a l’adreça : eoisantacoloma@xtec.cat

En un termini màxim de 72 hores hàbils rebreu el full de pagament, que haureu de fer efectiu en qualsevol caixer ServiCaixa de l’entitat CaixaBank en el termini de 10 dies.

Un cop fet el pagament,  cal que porteu al departament d’alumnat de l’EOI Santa Coloma

- el full de sol·licitud amb la firma original

- el full de pagament

- el comprovant de pagament

 En aquell moment us donaran el resguard que servirà de títol mentre no arriba l'original.

 TRÀMIT PRESENCIAL  (del 10 al 14 de juliol)

1)  Fer la sol·licitud del títol en les dates que s’indicaran a cada convocatòria en aquesta pàgina web (hi haurà dos períodes de sol·licitud). La sol·licitud es farà al departament d’alumnat de l’escola (consulteu-ne l’horari).

2)  Realitzar el pagament de la taxa. (llegiu la nota MOLT IMPORTANT, al final del text)

3)  Retornar l’imprès de pagament al centre.

4)  Una vegada retornat l’imprès de pagament us donarem un resguard que haureu de presentar en el moment de recollir el títol. És molt important que conserveu aquest resguard.

 5) Quan el títol arribi al centre us enviarem una notificació per avisar-vos de què ja està disponible.

  MOLT IMPORTANT

 -No hi ha data límit per sol·licitar el títol.

 -Una vegada iniciat el procés (pas 1) teniu un màxim de 10 dies per fer el pagament i retornar l’imprès al centre.

 

 

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions