CERTIFICATS NIVELLS BÀSIC i INTERMEDI

Els alumnes que hagin superat les proves dels Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi podran recollir directament el títol a partir de la data que s’indicarà en aquesta pàgina web en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic del departament d’alumnat (consulteu-ne l’ horari). Documentació necessària: DNI original vigent.

En cas que la persona interessada no pugui recollir-lo, algú altre ho pot fer per ella presentant una autorització escrita, la fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada i el DNI original vigent de la persona que el reculli.

- CONVOCATÒRIA NIVELL BÀSIC I NIVELL INTERMEDI JUNY 2018: es podran recollir els certificats a partir de l'1 d'octubre --------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATS NIVELL AVANÇAT I C1: ALUMNES OFICIALS I LLIURES (CURS 17/18 i ANTERIORS)

Els alumnes que hagin superat les proves dels Certificats de Nivell Avançat i C1 hauran de sol·licitar el títol. No hi ha data límit per fer aquest tràmit però un cop iniciat el procés teniu un màxim de 10 dies per fer el pagament i retornar l’imprès al centre.

Tràmit on-line:

-     del 4 al 13 de juliol del 2018 (els impresos retornats al centre després del 23/7/18 es tramitaran al setembre)

-     a partir del mes d'octubre i durant tot el curs acadèmic (excepte períodes de vacances escolars)

Tràmit presencial:

 -     el 10 i l'11 de juliol del 2018 de 10.00 a 13.00 hores

-      a partir del mes d’octubre en horari del departament d’alumnat (consulteu l’horari a partir de l'1 d’octubre)

 Documentació necessària:

 -     DNI original vigent (tràmit presencial)

-      DNI vigent escanejat (tràmit on-line)

  Si no podeu venir personalment algú altre pot fer la gestió presentant fotocòpia del vostre DNI vigent i el seu document original vigent.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR ELS CERTIFICATS NIVELL AVANÇAT i C1

TRÀMIT ON-LINE  (del 4 al 13 de juliol)

Instruccions per fer la sol·licitud de títol de Nivell Avançat (NA) i C1

1) Descarregar el document

imprès C1 anglès

imprès C1 francès

imprès NA anglès

imprès NA francès

imprès NA alemany

2) Emplenar amb lletra majúscula l’apartat “dades personals”, que trobareu senyalat amb un asterisc (*)

3) Indicar l’any de finalització dels estudis a l’apartat “dades acadèmiques”

4) Posar la data en què es fa la sol·licitud (al final del document) i imprimir-lo

5) Firmar el document

6) Escanejar-lo juntament amb el document d’identitat vigent i si escau, el document de reducció de taxa vigent, i enviar-ho tot a l’adreça : eoisantacoloma@xtec.cat

En un termini màxim de 72 hores hàbils rebreu el full de pagament, que haureu de fer efectiu en qualsevol caixer ServiCaixa de l’entitat CaixaBank i l'haureu de retornar al centre en el termini màxim de 10 dies.

Un cop fet el pagament,  cal que porteu al departament d’alumnat de l’EOI Santa Coloma 

- el full de sol·licitud amb la firma original

- el full de pagament

- el comprovant de pagament

 En aquell moment us donaran el resguard que servirà de títol mentre no arriba l'original i que haureu de presentar en el moment de recollir el títol.

Quan el títol arribi al centre us enviarem una notificació, a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat, per avisar-vos de què ja està disponible.

 TRÀMIT PRESENCIAL  (el 10 i l'11 de juliol)

1)  Fer la sol·licitud del títol en les dates que s’indicaran a cada convocatòria en aquesta pàgina web (hi haurà dos períodes de sol·licitud). La sol·licitud es farà al departament d’alumnat de l’escola (consulteu-ne l’horari).

2)  Realitzar el pagament de la taxa en un termini màxim de 10 dies.

3)  Retornar l’imprès de pagament al centre dins del mateix termini de 10 dies.

4)  Una vegada retornat l’imprès de pagament us donarem un resguard que haureu de presentar en el moment de recollir el títol. És molt important que conserveu aquest resguard.

Quan el títol arribi al centre us enviarem una notificació, a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat, per avisar-vos de què ja està disponible.

 

 

 

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions