Convocatòria ordinària de certificat de proves de certificació de nivell intermedi B1, intermedi B2  i avançat C1 de tots els idiomes:

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'educació (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.) en l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.

 

Preinscripció:   del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 

Pagament de la taxa o del preu públic:  fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos:  a partir del 14 de març de 2023

Data límit per comunicar errades en les dades personals:  28 de març de 2023

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 5 d'abril de 2023.

 

Prova escrita

 Certificat de nivell intermedi B1: 

 -Alemany:  9 de juny de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 -Anglès:    1 de juny de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 -Francès:   2 de juny de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 

Certificat de nivell intermedi B2: 

 -Alemany: 15 de juny de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 -Anglès:    9 de juny de 2023,  a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 -Francès:   12 de juny de 2023a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 

 Certificat de nivell avançat C1: 

 - Anglès:  26 de maig de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 

Certificat de nivell avançat C2: 

 - Anglès:  29 de maig de 2023, a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

 

 IMPORTANT

 -Convocatòria tarda: tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora). 

- Inici de la prova: 16h 

 

Proves orals: el mateix dia de l'examen escrit es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat: tots els candidats hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral. Els alumnes menors d'edat també han d'acreditar la seva identitat amb el seu DNI.

 

Publicació de resultats:

Qualificacions provisionals:                 26 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions:    fins a les 12 h del 29 de juny de 2023

Qualificacions definitives:                    30 de juny de 2023

 

 PÀGINA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

 

 

 

Convocatòries extraordinària i ordinària- candidats lliures-2023

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions