EOI

 2018

Convocatòria ordinària certificat de proves de certificació de nivell intermedi, avançat i C1 de tots els idiomes:

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'ensenyament (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.).

 

LINK A LA INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

 

Preinscripció: del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018

 

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 6 d'abril de 2018

 

Prova escrita

 Certificat de nivell intermedi: 

 -Alemany:  6 de juny de 2018, a la tarda

 -Anglès:    31 de maig de 2018, a la tarda

 -Francès:   5 de juny de 2018, a la tarda

 

Certificat de nivell avançat: 

 

-Alemany: 12 de juny de 2018, a la tarda

-Anglès:    8 de juny de 2018, a la tarda

-Francès:  11 de juny de 2018, a la tarda 

 

Certificat de nivell C1 

 - Anglès:  22 de maig de 2018, a la tarda

 - Francès: 23 de maig de 2018, a la tarda

 

IMPORTANT

 -Convocatòria tarda: tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora). 

 

Proves orals: el mateix dia de l'examen escrit es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat: tots els candidats hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral. Els alumnes menors d'edat també han d'acreditar la seva identitat amb el seu DNI.

 

Publicació de resultats:

Qualificacions provisionals: 25 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 28 de juny de 2018

Qualificacions definitives: 29 de juny de 2018

 

 

LINK A LA INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

 

 

 

Convocatòries extraordinària i ordinària- candidats lliures

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions