RENÚNCIES

 

Podeu renunciar a la plaça de la qual esteu matriculats a l’EOI.

 

L’alumnat oficial  pot presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 30 de novembre de 2016.

 

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

 

D’aquestes renúncies l’alumne en podrà fer només una per curs.

 

 El termini per sol.licitar renuncia comença el 28 de setembre i finalitza el 30 de novembre de 2016 . L’heu de sol·licitar  al Departament d’alumnat (consulteu-ne l’horari).

 

Renúncia imprès sol.licitud 2016-2017

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions