EOI

Candidats lliures

Convocatòria extraordinària  de proves de certificació de nivell intermedi d'anglès:

MOLT IMPORTANT

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'ensenyament (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.).

 

Inscripció: del 27 de novembre (a partir de les 9h) fins a l'1 de desembre de 2017 ( a les 23.59h).

Últim dia de pagament de la taxa o preu públic: 4 de desembre de 2017 ( abans de les 22.00h).

Llista provisional d'admesos i exclosos: es podrà consultar partir del 13 de desembre de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de  2017

Tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2017 ( disponible a la pàgina web del departament d'ensenyament).

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 31 de gener de 2018

 

DATES

Prova escrita: 16 de febrer de 2018, a la tarda

Tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora)

-Inici de la prova: 16:00h

Proves orals: 

El mateix dia de l'examen escrit es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat:      tots els candidats hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral.

Publicació de resultats:  5 de març de 2018

Reclamacions:               fins a les 12h. del 8 de març de 2018 (al departament d'alumnat, dins del seu horari d'atenció al públic).

 

LINK A LA INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions