ESTIU 2019

Què són?

 • Són cursos no oficials de 80 hores, en sessions de matí, que tenen lloc durant el mes de juliol. Tot i que el programa general dels cursos d'estiu s'emmarca en els programes dels cursos regulars, els cursos d'estiu s'adapten a les característiques i durada d'aquests tipus de curs.

 

Idiomes i nivells

 • Anglès:    1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A 
 • Alemany: 1r
 • Francès:  1r

 

Durada

 • Del 01/07/2019   al   26/07/2019, ambdós inclosos.  

 

Horari del curs

 • Matins de 9.30 a 13.30h

 

Preu Cursos de 80 hores: 338,80 €   (Preus públics segons l'ordre ENS/169/2012, de 14 de juny.  Preu dels llibres no inclòs).

 

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de juliol de 2019)

En el cas d'alumnes menors d'edat, els pares o tutors hauran de venir a formalitzar la matrícula per tal de signar les autoritzacions pertinents, i aportar una fotocòpia del seu DNI,  o emplenar el full d'autorització que trobareu aquí (Full autorització menors) i fer-lo arribar junt amb la fotocòpia del DNI en el moment de la matrícula.

 

Matrícula

 • Cursos  d'alemany i francès (només hi ha cursos de 1r): la matrícula es fa directament en les dates i horaris indicats més avall.

 

 • Cursos d'anglès: Tots els alumnes d'anglès, excepte els oficials d'aquest any acadèmic, o els que hagin aprovat un curs d'estiu d'una EOI, han de fer obligatòriament un test de nivell (mireu més avall) per situar-vos en el nivell que us correspongui. El mateix dia del test podreu fer la matrícula.

 

 

Test de nivell

Heu de portar DNI, passaport o NIE per fer el test de nivell. Els canditats menors d'edat també han de portar-lo.

 

Per fer el test de nivell cal reservar plaça trucant al telefòn de l'escola (93 468 53 66). Es faran tests de nivell en les dates i horaris següents:

 

9  de maig :  proves a les 17.30h   (places limitades)

 

27 de maig:  proves a les 17.30h (places limitades)

 

Juny:

14 de juny: proves a les 9.30h    (places limitades)

 

26 de juny: proves a les 16.00 i a les 17.30h   (places limitades)

 

27 de juny: proves a les 9.30 i a les  11.00h  (places limitades)

 

Una vegada acabat el test us direm el nivell i us podreu matricular (el mateix dia). Mireu la informació de matrícula més avall. 

 

 Dates de matrícula

 • 9 de maig, de 16.00 a 19.30h

 

 • 27 de maig, de 16.00 a 19.30h

 

 • 28 de maig de 9.30 a 13.00h i de  16.00 a 19.30h

 

 • 29 de maig, de 16.00 a 19.30h

 

 • 7 de juny, de 9.30 a 13.00h

 

 • 14 de juny, de 9.30 a 13.30

 

 • 26 de juny, de 16.00 a 19.30h

 

 • 27 de juny, de 9.30 a 13.00h

 

 

Documentació imprescindible per a la matrícula 

 

DNI: Original i fotocòpia

Acreditació del nivell, si és el cas 

Autorització del pare, mare o tutors en el cas d'alumnes menos d'edat (Full autorització menors)

Fotocòpia del DNI del pare, mare  o tutor que hagi signat l'autorització.

Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament

 

 Pagament

 • El pagament de la matrícula s'haurà de fer efectiu als terminals de Servicaixa de 'CaixaBank', amb l'imprès que us donaran al departament d'alumnat en el moment de la matrícula. Si no pagueu en el termini indicat al full, la matrícula quedarà anul·lada i la plaça s'oferirà a un altre estudiant. Cal portar el resguard de pagament el primer dia de classe.
 • Només es retornarà l'import de la matrícula en el cas que l'escola hagi d'anul·lar un curs.

 

 

Certificats del curs

Els cursos d'estiu s'avaluen formalment i donen dret a un certificat, sempre que s'hagi assistit a un 80% de les classes.

Certificat amb nota:    

Si s'han assolit els objectius del curs i s'ha assistit a un 80% del curs.

Certificat d'assistència:

Si no s'han assolit els objectius del curs però s'ha assistit a un 80% del curs.

 

Programa 

Els programes del curs d'estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l'EOI Santa Coloma (1r, 2n, 3r, 4t, i 5è, equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s'adapten a les característiques i durada d'aquests tipus de cursos.

 

 

 Nota: Totes les informacions d'aquest web estan subjectes a possibles canvis. L'escola es reserva el dret d'anular cursos si aquests no arriben a un nombre mínim d'alumnes.

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions