ESTIU 2024

Què són?

  • Són cursos no oficials, totalment presencials, amb una durada de 60 hores. Tot i que el programa general dels cursos d'estiu s'emmarca en els programes dels cursos regulars, els cursos d'estiu s'adapten a les característiques i durada d'aquests tipus de curs.

 

Idiomes i nivells

  • Anglès:    2n A (A2.1), 2n B (A2.2), 3r A (B1.1), 3r B (B1.2), 4t A (B2.1.1), 4t B (B2.1.2), 5è A (B2.2.1)

 

Durada

  • Del 01/07/2024 al 19/07/2024, ambdós inclosos.  

 

Horari del curs

  • Sessions totalment presencials: de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h 

 

Preu Cursos de 60 hores: 295€  (Preus públics segons l'ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre. Preu dels llibres no inclòs).

 

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de juliol de 2023)

En el cas d'alumnes menors d'edat, els pares o tutors hauran de venir a formalitzar la matrícula per tal de signar les autoritzacions pertinents, i aportar una fotocòpia del DNI de l'alumne/a.

Si l'alumne/a menor ha de fer la prova de nivell i els pares o tutors no poden venir a formalitzar la matrícula el mateix dia, ho podràn fer en qualsevol de les altres dates de matrícula establertes.

Matrícula

  • Cursos d'anglès: Tots els alumnes d'anglès, excepte els oficials d'aquest any acadèmic, o els que hagin aprovat un curs d'estiu d'una EOI, han de fer obligatòriament un test de nivell (mireu més avall) per situar-los en el nivell que els correspongui. El mateix dia del test es podrà fer la matrícula.

 

Llibres 

La llibreria Alibri vindrà a l'escola a vendre els llibres de text durant els primers dies de classe.  

Us informarem del preu dels llibres properament. 

 

Test de nivell

Heu de portar DNI, passaport o NIE per fer el test de nivell. Els canditats menors d'edat també han de portar-lo.

 

Per fer el test de nivell cal reservar plaça trucant al telefòn de l'escola (93 468 53 66). Es faran tests de nivell en les dates i horaris següents:

 

Maig:

23 de maig: proves a les 16.00 h  (places limitades)

 

Juny:

3 de juny: proves a les 17.00 h  (places limitades)

 

10 de juny: proves a les 16.00 h  (places limitades)

 

14 de juny: proves a les 9.30 h  (places limitades)

 

19 de juny: proves a les 17.15 h  (places limitades)

 

25 de juny: proves a les 10.30 h  (places limitades)

 

 Una vegada acabat el test us direm el nivell i us podreu matricular (el mateix dia). Mireu la informació de matrícula més avall. 

 

Dates de matrícula

 

MAIG 

 

JUNY 

 

 Documentació imprescindible per a la matrícula 

 

DNI de l'alumne/a: Original i fotocòpia

Acreditació del nivell, si és el cas 

Autorització firmada pel pare, mare o tutors en el cas d'alumnes menos d'edat

DNI original del pare, mare o tutor que signi l'autorització

Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament

 

 Pagament

  • El pagament de la matrícula s'haurà de fer efectiu als terminals de Servicaixa de 'CaixaBank', amb l'imprès que us donaran al departament d'alumnat en el moment de la matrícula. Si no pagueu en el termini indicat al full, la matrícula quedarà anul·lada i la plaça s'oferirà a un altre estudiant. Cal portar el resguard de pagament el primer dia de classe.
  • Només es retornarà l'import de la matrícula en el cas que l'escola hagi d'anul·lar un curs.

 

Certificats del curs

Els cursos d'estiu s'avaluen formalment i donen dret a un certificat, sempre que s'hagi assistit a un 80% de les classes.

Certificat amb nota:    

Si s'han assolit els objectius del curs i s'ha assistit a un 80% del curs.

Certificat d'assistència:

Si no s'han assolit els objectius del curs però s'ha assistit a un 80% del curs.

 

Programa 

Els programes del curs d'estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l'EOI Santa Coloma 1r (A1), 2n (A2), 3r (B1), 4t (B2.1), i 5è (B2.2), equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s'adapten a les característiques i durada d'aquests tipus de cursos.

Nota: Totes les informacions d'aquest web estan subjectes a possibles canvis. L'escola es reserva el dret d'anular cursos si aquests no arriben a un nombre mínim d'alumnes.

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions