BECA PER L'ALUMNAT DE C1 D'ANGLÈS DEL CURS 2017-18

Publicat el 25 d'abril de 2018

L’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma, amb l’objectiu d’afavorir la formació permanent de l’alumnat oficial que ha finalitzat els estudis d’anglès de nivell C1,  atorga un premi de 1500 euros per viatjar a un país anglòfon per tal de perfeccionar la llengua estudiada, tot enfocant aquesta formació cap a una vessant acadèmica o professional, o bé per desenvolupar i aprofundir en algun tema del seu interès.

Consulta les bases de la beca


 ‹ 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions