EOI

Equivàlències títols

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’alemany, anglès i francès de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

 

ALEMANY

ANGLÈS

FRANCÈS

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions