Per fer la matrícula de C1, llegiu acuradament la informació següent: 

ACCÉS C1_INFO WEB (1)

 

Informació general sobre el nivell C1:

full informatiu_alummat_C1_curs 2017-18 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions