Per fer la matrícula de C1, llegiu acuradament la informació següent: 

ACCÉS C1_INFO WEB

 

Informació general sobre el nivell C1:

full informatiu_alummat_C1_curs 2018-19

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions